O anúncio Trator de rodas MASSEY FERGUSON 1200 para venda em leilão foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
trator de rodas MASSEY FERGUSON 1200
Vendido
1/16
Marca MASSEY FERGUSON
Modelo 1200
Tipo trator de rodas
Ano 1976
Horas de utilização 6825 m/h
Localização Suécia
Data de publicação set 06, 2022
Agriline ID YP30331
Estado
Estado usados
Informação adicional
Inglês
Massey Ferguson 1200
Make: Massey Ferguson
Model: 1200
Year: 1976
Meter reading: 6825 h
Engine: Perkins 6-cyl TD 5.7 l
Fuel: Diesel
Rear hydraulics: 2 double acting
Air chair Grammer
Work lighting around Led

Dimensions & weight
Length: 5350 mm
Width: 1980 mm (without twin assembly)
Height: 3210 mm
Weight: 5820 Kg

Seller's comments
Works fine mechanically
Turbo fitted and corresponds to MF 1250
New stainless exhaust system
All work lighting Led
Serviced and maintained after intervals
Cardan in the waist for hydraulic pump and power take-off and lifting arms
dismantled due to cross play. Included.
Humidifies at diesel pump
Rear window has a crack
Otherwise, no known errors or defects
Apresentar todo o comentário
Massey Ferguson 1200
Marke: Massey Ferguson
Modell: 1200
Jahr: 1976
Zählerstand: 6825 h
Motor: Perkins 6-Zylinder TD 5,7 l
Kraftstoff: Diesel
Heckhydraulik: 2 doppeltwirkend
Luftstuhl Grammer
Arbeitsbeleuchtung rund um Led

Abmessungen & Gewicht
Länge: 5350 mm
Breite: 1980 mm (ohne Zwillingsbestückung)
Höhe: 3210 mm
Gewicht: 5820 kg

Kommentare des Verkäufers
Funktioniert mechanisch einwandfrei
Turbo eingebaut und entspricht MF 1250
Neue rostfreie Auspuffanlage
Alle Arbeitsbeleuchtung Led
Nach Intervallen gewartet und gepflegt
Kardan in der Taille für Hydraulikpumpe und Zapfwelle und Hubarme
wegen Kreuzspiel demontiert. Inbegriffen.
Befeuchtet an der Dieselpumpe
Heckscheibe hat einen Riss
Ansonsten keine bekannten Fehler oder Mängel
Massey Ferguson 1200
Mark: Massey Ferguson
Mudel: 1200
Aasta: 1976
Arvesti näit: 6825 h
Mootor: Perkins 6-silindriline TD 5,7 l
Kütus: diisel
Tagumine hüdraulika: 2 kahepoolse toimega
Õhktool Grammer
Töövalgustus Ledi ümber

Mõõdud & kaal
Pikkus: 5350 mm
Laius: 1980 mm (ilma kaksikkoostuta)
Kõrgus: 3210 mm
Kaal: 5820 kg

Müüja kommentaarid
Töötab mehaaniliselt hästi
Turboga varustatud ja vastab MF 1250-le
Uus roostevaba väljalaskesüsteem
Kõik töövalgustid Led
Hooldatud ja hooldatud pärast vaheaegu
Kardaan vöökohas hüdropumba ning jõuvõtu ja tõstehoobade jaoks
ristlõngu tõttu lahti võetud. Kaasas.
Niisutab diiselpumba juures
Tagaklaasil on mõra
Muidu teadaolevaid vigu ega defekte pole
Massey Ferguson 1200
Gamintojas: Massey Ferguson
Modelis: 1200
Metai: 1976 m
Skaitiklio rodmuo: 6825 val
Variklis: Perkins 6-cilų TD 5,7 l
Kuras: dyzelinas
Galinė hidraulika: 2 dvigubo veikimo
Oro kėdė Grammer
Darbinis apšvietimas aplink Led

Matmenys ir svoris
Ilgis: 5350 mm
Plotis: 1980 mm (be dvigubo mazgo)
Aukštis: 3210 mm
Svoris: 5820 kg

Pardavėjo pastabos
Puikiai veikia mechaniškai
Su turbina ir atitinka MF 1250
Nauja nerūdijančio plieno išmetimo sistema
Visas darbinis apšvietimas Led
Prižiūrėtas ir prižiūrėtas po intervalų
Kardanas juosmens dalyje hidrauliniam siurbliui ir galios tiekimo bei kėlimo svirtims
išmontuotas dėl kryžminio žaidimo. Įskaitant.
Drėkina prie dyzelinio siurblio
Galinis stiklas turi įtrūkimą
Kitu atveju jokių žinomų klaidų ar defektų nėra
Massey Ferguson 1200
Marka: Massey Ferguson
Modelis: 1200
Gads: 1976
Skaitītāja rādījums: 6825 st
Dzinējs: Perkins 6-cilu TD 5,7 l
Degviela: dīzelis
Aizmugurējā hidraulika: 2 divkāršas darbības
Gaisa krēsls Grammer
Darba apgaismojums ap Led

Izmēri & svars
Garums: 5350 mm
Platums: 1980 mm (bez dubultā montāžas)
Augstums: 3210 mm
Svars: 5820 kg

Pārdevēja komentāri
Mehāniski darbojas labi
Ir uzstādīts turbo un atbilst MF 1250
Jauna nerūsējošā izplūdes sistēma
Viss darba apgaismojums Led
Serviss un apkope pēc pārtraukumiem
Kardāns jostasvietā hidrauliskajam sūknim un jaudas noņemšanai un pacelšanas svirām
demontēts šķērsspēles dēļ. Iekļauts.
Mitrina pie dīzeļa sūkņa
Aizmugurējam logam ir plaisa
Pretējā gadījumā nav zināmu kļūdu vai defektu
Massey Ferguson 1200
Marka: Massey Ferguson
Model: 1200
Rok: 1976
Odczyt licznika: 6825 godz
Silnik: Perkins 6-cylindrowy TD 5,7 l
Paliwo: olej napędowy
Tylna hydraulika: 2 dwustronnego działania
Krzesło powietrzne Grammer
Oświetlenie robocze wokół Led

Wymiary i waga
Długość: 5350 mm
Szerokość: 1980 mm (bez podwójnego montażu)
Wysokość: 3210 mm
Waga: 5820 kg

Komentarze sprzedawcy
Działa dobrze mechanicznie
Turbo wyposażony i odpowiada modelowi MF 1250
Nowy układ wydechowy ze stali nierdzewnej
Wszystkie oświetlenie robocze Led
Serwisowany i konserwowany po przerwach
Kardan w talii na pompę hydrauliczną i przystawkę odbioru mocy oraz ramiona podnoszące
zdemontowany z powodu gry krzyżowej. Dołączony.
Nawilża przy pompie oleju napędowego
Tylna szyba ma pęknięcie
W przeciwnym razie nie ma znanych błędów lub wad
Massey Ferguson 1200
Fabrikat: Massey Ferguson
Modell: 1200
Årtal: 1976
Mätarställning: 6825 h
Motor: Perkins 6-cyl TD 5.7 l
Drivmedel: Diesel
Hydraulik bak: 2 st dubbelverkande
Luftstol Grammer
Arbetsbelysning runtom Led

Mått & vikt
Längd: 5350 mm
Bredd: 1980 mm (utan twinmontage)
Höjd: 3210 mm
Vikt: 5820 Kg

Säljarens kommentarer
Går fint maskinellt
Turbo monterat och motsvarar MF 1250
Nytt rostfritt avgassystem
All arbetsbelysning Led
Servad och underhåll efter intervall
Kardan i midjan för hydraulpump och kraftuttag och lyftarmar
demonterat pga knutkors glapp. Medföljer.
Fuktar vid dieselpump
Bakruta har spricka
I övrigt inga kända fel eller brister
Tratores de rodas MASSEY FERGUSON
Resultados da pesquisa: 623 anúncios
Mostrar
Subscrever